Bonnstan – Skellefteås kyrkstad

Kring Landskyrkan utvecklades en handelsplats. Så småningom skapades den kyrkstad som idag är unik med sina kammare. Vid de stora kyrkhelgerna nyttjades kamrarna av de långväga församlingsborna och läsbarnen bodde här när de gick sin skriftläsning (konfirmation).

Kyrkstaden går tillbaka till 1600-talet, men flertalet byggnader är yngre, främst beroende på de många bränder som härjat här. Idag består kyrkstaden av 116 hus och 392 numrerade kammare. Kamrarna ägs privat och har på senare år fått något av en renässans. 1982 byggnadsminnesförklarades Bonnstan, som den kallas i folkmun.

Bonnstan har genom tiderna varit centralpunkten för Skellefteås folkfester under stora helger. Ännu idag är valborgsmässo- och midsommarfirandet stort här, liksom julmarknaden och Kyrkhelgen.

Kyrkhelgen är en tradition som, liksom kamrarna, kom till genom den allmänna kyrkoplikten. När de långväga kyrkobesökarna kom till kyrkstaden för sitt kyrkobesök passade de på att dryga ut hushållskassan med att sälja livsmedel och hantverk. Sedan 1972 är Kyrkhelgen en lokal hantverksmarknad i månadsskiftet juni-juli och lockar årligen ca 15 000 besökare.

Mer om Bonnstan >>

Bonnstan nära Stiftsgården Skellefteå

Filmbild_Bonnstan


Visa Bonnstan på en större karta