Nordanå

Nordanå är ett kulturcentrum för hela bygden och ett vackert parkområde att ströva runt i. Allt började 1924 när första etappen inleddes att snygga upp den plats som under många år varit utlastningsplats för tjärleveranser i bygden, men också marknadsplats och exercisplats.

Huvudbyggnaden på Nordanå är läroverket från 1916. Den stiliga byggnaden i svensk herrgårdsstil innehåller idag Skellefteå museum med sina utställningar, tre konsthallar, arkiv, Nordanåteatern samt reception, butik och café. Det livliga fågellivet i Nordanåområdets dammar uppskattas mycket av skellefteborna. Vintertid är finns här en mycket trevlig skridskobana.

På området ligger även Nordanågårdens värdshus, byggt 1869 som bostad till sågverksförvaltaren. I anslutning till värdshuset ligger en uthuslänga som från början var bolagsbod till Skellefteå Ångsågs Aktiebolag. I dag finns här en mysig lanthandel med butik och kaffeservering, som har öppet sommartid och runt storhelger. Majorsbostället Nyborg är en vacker kulturhistorisk byggnad från 1764 och intill denna ligger Kågegården, en välbevarad parstuga från 1700-talets senare del.

Varje år hålls flera stora arrangemang på Nordanå, där Trästockfestivalen, Sveriges största fria musikfestival, och Matfesten, är de två största. Även sommarteatern, marknader och kvarnspel är välbesökta evenemang.

Mer om Nordanå >>

Nordanå nära Stiftsgården Skellefteå

Nordanå nära Stiftsgården Skellefteå


Visa Nordanå på en större karta