Strandpromenaden

Strandpromenaden är enkel att hitta. Gå bara ner till älven så finns den där, både på norra och södra sidan. Strandpromenaden går dels in mot centrum, en sträcka på knappt 2 km, men också upp till Mobackendammen. Du kan ta vägbron över dammen och gå södra sidan tillbaka. Njut sedan av vandringen över Lejonströmsbron, Sveriges äldsta träbro som fortfarande har trafik. När du är tillbaka på Stiftsgården har du tillryggalagt en sträcka på ca 7 km.

Alternativt börjar du med att gå över Lejonströmsbron, ta sedan vänster och följ södra strandpromenaden fram till Parkbron. Efter Parkbron tar du vänster igen och tar vägen genom Nordanå och Bonnstan tillbaka till Stiftgården. Du har nu gått ”Broarna runt”, en sträcka på ca 5 km.

Rovön

Om du tar norra strandpromenaden mot Mobackendammen vandrar du först igenom Rovön, som ligger skellefteborna varmt om hjärtat. Den passar bra för utflykter, efter älvskanten finns iordningställda grillplatser. Vid Lejonströmsbrons norra fäste låg förut ett sågverk. En del av Rovön sägs vara uppbyggd av sågverkets spån.

Lilla promenadrundan

Lilla promenadrundan är en mysig promenad som bara tar ca 20 minuter. Gå först uppströms älven genom vackra Rovön och efter den andra bron över Klintforsån tar du till höger. Följ ån tills du kommer fram vid Medlefors folkhögskola. Ta sedan cykel- och gångbanan till höger och följ den tills du är åter på Stiftsgården.

Klintforsån

Klintforsån hade förr en viktig uppgift – den gav vattenkraft åt inte mindre än 13 industrier. Kvarnarna dominerade, redan på 1540-talet fanns fem stycken. Förr löste man sommarens vattenbrist genom att skapa en damm vid Selet i Granlund. Halmsäckar användes som fördämning på kvällen och under natten fylldes Selet med vatten. På morgonen togs halmsäckarna bort och det framforsande vattnet drev kvarnarna hela dagen.

Strandpromenaden

Hyra cykel på Stiftsgården Skellefteå